27.01.2006

بیایید از اعتصاب سندیکا حمایت کنیم

وبلاگ سندیکای اتوبوسرانی: پیشنهاد مشخص است. مثل بار قبل بیایید از اعتصاب سندیکا و خواست آزادی سریع و بی قید و شرط منصور اسانلو حمایت کنیم.

بدین منظور از تمامی دوستان وبلاگ نویس می خواهیم که روز شنبه ۸ بهمن برای نشان دادن حمایت از اعتصاب سراسری و نا محدود سندیکا و کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی پست وبلاگشان را به نام سندیکا و با آرم سندیکا آپ کنند و اخبار سندیکا را انعکاس دهند . در ضمن تمام مشاهدات خود و عکس های خود را از اعتصاب و بازخورد ان در سطح شهر انعکاس دهند . ما نیاز داریم که یک اطلاع رسانی مستقل از این حرکت سندیکا انجام دهیم.

پس فردا ما وبلاگ هایمان را برای حمایت از سندیکا و اعتصاب و اطلاع رسانی درست و مستقل آماده می کنیم.

لطفا به تمام دوستان خود این موضوع را اطلاع دهید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates