15.03.2003

مسعود ده نمکی: مگر می شود “آقازاده “مسئولانی که به مستحبات پایبندند، “دزد” باشد!؟

نه در مورد یک پرونده خاص ، کلاً در مورد پرونده مفاسد اقتصادی به این نتیجه رسیدم که مثل اینکه چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد ، یعنی هیچ آقازاده‌‏ای و هیچ مسئولی نیست که پایش در پرونده مفاسد اقتصادی گیر باشد .
مسعود ده نمکی ، سردبیر هفته نامه صبح دو کوهه ، که در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران، ایلنا ، به نحو خاصی سخن می‌‏گفت، ضمن اشاره به عملکرد غلط برخی مسؤولین در کشور ، اظهار داشت : این بحث ها شایعاتی است که توسط استکبار جهانی و ایادی داخلی اش دامن زده می شود ! مسؤولین ما که این همه به مستحبات پای بندند ، مگر می شود که خود یا بچه هایشان دزد باشند ! آنها پاکند ، شما می بینید که الحمدالله ایام حج صد تا صد تا ، هزار تا هزار تا به حج می روند ، برخی تا بیست و یک بار هم مشرف می شوند ، با این وضعیت مگر می شود ، مسؤولین که این همه به مستحبات پای بندند ، بچه هایشان یا خودشان دزد باشند ! اینها جنگ روانی است که به راه افتاده است !
وی که با همچنان با همان لحن سخن می گفت ، از برخی جریانات قضائی انتقاد کرد و افزود : ما توی مملکتمان دزد نداریم ، هر چی هست تخم مرغ دزدند ، که الحمدالله دارد با شدت برخورد می شود ! نباید اذهان مردم را خواب کرد با این سوالات ! اصلاً چپ نگاه کردن به منسوبین به بزرگان ، باعث بدنامی نظام می شود . پس نباید به آنها چپ نگاه کرد ! اصلاً مسئولین همه ولایت پذیرند ! شما نگاه کنید ، ما چقدر بیانیه در حمایت از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم ، همین که حمایت می کنند ، نشان دهنده این است که آنها پاک هستند ! و گرنه بعد از یک سال ونیم ، حداقل یک مورد از این به اصلاح آقازاده ها به دلیل مفاسد اقتصادی مورد برخورد قرار می‌‏گرفتند !
وی با بیان این موضوع که با این نوع برخوردها ، نظام به افرادی مثل فاضل خداداد بدهکار می شود ! افزود : فاضل خداداد که در پرونده رفیق دوست به اعدام محکوم شد ، با توجه به حکمهای تبرئه و یا چند سال زندان برای مواردی که شبیه به‌‏نظر می‌‏رسند و یا آنهایی که اصلاً پایشان به پرونده کشیده نشد و اسمهایشان مطرح نشد ، به نظر می رسد که حتی باید با این وضعیت به خانواده فاضل خداداد دیه ای پرداخت شود تا مدیون او نشویم !
ده نمکی مردم را قاضی نهایی در مورد مفاسد اقتصادی دانست و گفت : مردم اگر راست می گویند باید خودشان اقدام کنند ، مردم باید مدعی العموم باشند ، مردم باید در مورد مطالبات خودشان به میدان بیایند ، اگر معتقدند فردی دزد است ، بچه اش دزد است ، به‌‏عنوان مدعی العموم شکایت بکنند ، چطور در دنیا یک شهروند عادی علیه رئیس جمهور اقامه دعوی می کند ؟! در این جامعه کسانی که معتقدند فلان آدم در کیش یا جای دیگر کارخانه دارند ویا فلان جا متعلق به فلان شخص است و وقتی که مقام معظم رهبری اسم جهاد را روی مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذارند ، باید در این جهاد سهیم باشند ، اگر کسانی کوتاهی می کنند و یا سرداران این جنگ اقتصادی کوتاهی می کنند ، مردم نباید کوتاه بیایند ، باید مردم مدعی العموم باشند ، این همه طوماری که در محکومیت این و آن یا فلان روزنامه و فلان فیلم و … تهیه می شود ، اگر همین طومارها ، طومار شکایت رسمی باشد ، علیه همین مسئولین مختلف ، مسئولین قضائی مجبور به پاسخگویی هستند .
سردبیر هفته نامه صبح دو کوهه با اشاره به اینکه در صورت حضور مردم ، ضمانت اجرایی هم هست اضافه کرد : مردم باید بخواهند تا کاری انجام بشود ، درغیر اینصورت این گونه اعمال و رفتار ، آفت هایش بریدن مردم از مسؤولین است و آنها می فهمند که کسانیکه اینگونه در قبال مفاسد کوتاهی می کنند و عدالت را رعایت نمی کنند ، کسانی نیستند که به اسلام عمل کنند .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates