19.12.2005

تاييد کشته شدن يکی از محافظان احمدی نژاد در سيستان و بلوچستان

بی‌بی‌سی:
صادق صبا
تحليلگر مسائل ايران در بی بی سی

محمود احمدی نژاد در مراسم تششيع جنازه حجت گرمابدری که در بلوچستان کشته شد حضور يافت
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با يک تاخير حدود يک هفته ای تاييد کرده است که حجت گرمابدری، از محافظان رييس جمهور ايران در جريان سفر اخير محمود احمدی نژاد به استان سيستان و بلوچستان، به قتل رسيده است.
غلامحسين الهام، سخنگوی دولت، همچنين گفت که علاوه بر اين محافظ، راننده اتوموبيل وی نيز که به گفته او از بلوچ های منطقه بوده در اين واقع کشته شد و يکی ديگر از اعضای سپاه پاسداران مجروح شده است.

ولی با وجود اين، آقای الهام همچنان پرسشهای مهمی را درباره اين واقعه بدون پاسخ گذاشت. برای نمونه، دقيقا معلوم نيست که در موقع تيراندازی، آقای احمدی نژاد کجا بوده است. آيا هدف ضاربان کشتن محافظان رييس جمهور بوده يا اين که قصد ديگری داشته اند؟

آقای الهام گفت که پاسداران محافظ رييس جمهور پس از انجام ماموريت خود در حال بازگشت از سراوان به چابهار بودند که مورد حمله قرار گرفتند.

اين در حالی است که يکی از روزنامه های ايرانی نوشته بود که اين افراد از اعضای گروه پيشرو رياست جمهوری بودند که در کمين ضاربان قرار گرفتند. يک سايت اينترنتی نيز نوشته بود که کشته شدگان در مسير بازگشت آقای احمدی نژاد از کاروان رييس جمهوری عقب افتادند و مورد حمله قرار گرفتند.

سخنگوی دولت از ضاربان به عنوان “اشرار منطقه” نام می برد بدون آنکه مشخص کند که منظور او چيست و هدف آنان از اين اقدام چه بوده است. بعضی از روزنامه ها نوشتند که هدف ضاربان سرقت اتوموبيل بوده است.

حمله به محافظان آقای احمدی نژاد در موقعی صورت گرفت که او در مدت اقامت خود در استان سيستان و بلوچستان قول داده بود که امنيت را به منطقه بازگرداند.

شايد تاخير دولت در تاييد اين خبر ناشی از آن بود که مقامات احساس می کردند با توجه به تاکيد رييس جمهور به تامين امنيت منطقه تاييد خبر حمله به محافظان او انعکاس خوبی در جامعه باقی نمی گذرد.

منطقه سيستان و بلوچستان هيچگاه در دوره جمهوری اسلامی از امنيت کامل برخوردار نبوده و مجموعه ای از گروه های مختلف با هدف های متفاوت در اين نا امنی ها دست دارند.

به گفته مقامات، عاملان اصلی اين نا امنی گروه های مسلح قاچاقچی هستند که از اين منطقه برای انتقال مواد مخدر توليد شده در افغانستان به کشورهای اروپايی استفاده می کنند.

ولی بعضی از گروه های سياسی بلوچ نيز می گويند که آنها نيز در اين منطقه فعاليت هايی دارند. دولت ايران از همه اين گروها به عنوان اشرار نام می برد. تاکنون هيچ گروهی مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates