09.11.2005

خبر تعويق آبگيری سد سيوند رسميت ندارد

کمیته نجات
روز گذشته با خبری آغاز شد که می توانست نشان از پيروزی جنبش مردم ايران و جهان برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد باشد. خبرنگار پارلماني پايگاه ميراث خبر گزارش داد که در جلسه اعضاي كميسيون فرهنگي و كميته ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس شوراي اسلامي با مسئولان وزارت نيرو و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مقرر شد نمايندگان مجلس به همراه مسئولان وزارت نيرو با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي به منطقه سد سيوند سفر كنند و مسئولان و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز به صورت دقيق ميزان رطوبت ناشي از آبگيري سد را گزارش دهند تا بر اساس اين گزارش ها، تصميم قطعي درباره آبگيري اين سد اتخاذ شود. همچنين آقای «اميررضا خادم» نماينده مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس در اين مورد گفت: « مسئولان احداث سد تاكيد كرده اند كه در صورت تاييد كارشناسان نسبت به مضر بودن رطوبت سد براي آثار باستاني و تاريخي پاسارگاد از آبگيري سد صرف نظر مي كنند.» ايشان زمان دقيق سفر نمايندگان به سيوند را دو هفته ديگر اعلام داشت.

کميته بين المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد در پی اعلام اين خبر با انبوهی از فکس ها و ای – ميل های علاقمندان ميراث فرهنگی روبرو شده که اين امر را به عنوان يک پيروزی بزرگ به اعضاء کميته و امضاء کنندگان نامه سرگشاده تبريک گفته اند.

کميته نجات اگرچه از هر اقدامی در مورد تعويق و تعليق آبگيری سد سيوند با مسرت استقبال می کند اما اينگونه خبر گزاری و خبررسانی را امری قابل اتکاء تلقی نکرده و همجنان به اقدامات مجدانه خود در اين زمينه ادامه خواهد داد. اميد ما آن است که حرکت اخیر از سر دلسوزی برای ميراث فرهنگی کشور بوده و تمهيدی برای کاستن از حدت اعتراضات و فعاليت علاقمندان حفظ آثار باستانی ايران نباشد. بنظر ما سفر وزرا و نمايندگان مجلس نمی تواند جنبه کارشناسی داشته باشد و از آنجا که کارشناسان ادارات مختلف دولت در این چهارده ساله نهايت بی مسئوليتی و بی اعتنايی را به امر حفظ آثار باستانی در برابر تهاجم طرح های عمرانی از خود نشان داده اند، لازم است که مطالعات کارشناسی زير نظر مقامات بين المللی ميراث فرهنگی جهان انجام گيرد. نيز اميدواريم که احاله ی تصميم گيری به نمايندگان مجلس تمهيدی در اين زمينه نباشد که آبگيری سد سيوند و انهدام آثار باستانی کشور با موافقت نمايندگان مردم انجام گرفته است.

در هر حال، تعيين زمان آبگيری و يا تصميم بر تعويق آن، تا زمانی که از جانب مقامات رسمی کشور اعلام نشده و در حد گفتگوی اشخاص مختلف با خبرنگاران باشد امری قابل اتکاء نبوده و ارزشی بيش از شايعه پراکنی و گمانه زنی افکار عمومی نخواهد داشت.

با مهر و احترام،

کميته بين المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد

17 آبان ماه 1384 ـ برابر با 8 نوامبر 2005

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates