24.02.2003

حکم جلب علی خامنه ای به اتهام فعالیتهای تروریستی از سوی دادگستری آرژانتین صادر شد

حکم جلب علی خامنه ای به اتهام فعالیتهای تروریستی از سوی دادگستری آرژانتین صادر شد. دادگستری آرژانتین حکم جلب خامنه ای به اتهام دخالت در انفجار مرکز یهودیان بوئنس آیرس در سال 1994 را صادر کرد. در این انفجار 85 تن کشته شدند.
به نوشته روزنامه آرژاتینی ” لا ناسیون” دادگستری آرژانتین علاوه بر خامنه ای حکم جلب 20 مقام دیگر جمهوری اسلامی از جمله هادی سبحانی پور، سفیر پیشین ایران در آرژانتین ، و محسن ربانی ،رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین را نیز صادرکرده است .
حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دخالت ایران را در انفجار مرکز یهودیان بوئنس آیرس را تکذیب کرد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates