10.30.2005

3 پسر اسامه بن لادن در تهران و در پناه سپاه پاسداران و دولت احمدی نژاد مستقرند

پیک نت: گزارش مجله “سيسرو” چاپ آلمان – ترجمه درخشنده اسكندری
رئيس جمهوری
كه به زبان ترور سخن می‌گويد!

۲۵ كادر برجسته و برنامه ريز القاعده، كادرهای سازمانده و تئوری پرداز از سازمان‌های موسوم به جهاداسلامی از كشورهای مصر، ازبكستان، عربستان، شمال آفريقا و همينطور اروپا. در راس هرم القاعده سه پسراسامه بن لادن: سعيد، محمد و عصمان…. سخنگوی القاعده؛ ابوغايب و همينطور ابودجنا الآلمانی (معروف به آلمانی) كه از ايران فعاليت شبكه‌های جهادی‌ها را هماهنگ می‌كند در خانه‌های امن سازمان امنيت سپاه در تهران سكونت دارند. سناريويی موجب نگرانی سازمانهای امنيتی می‌شود و آن اينكه ايران راديكال تر شده و چيزی را در اختيار القاعده بگذارد كه تا امروز تروريستها خوابش را می‌ديدند: سلاحهای شيميايی و بيولوژيك برای جنك مقدس عليه غرب.

مجله آلمانی “سيسرو” اخيرا گزارش‌های تعجب انگيزی پيرامون رابطه جمهوری اسلامی با سازمان القاعده و شبكه‌های تروريستی منتشر می‌كند. اطلاعاتی كه نشان دهنده عمق نفوذ شبكه‌های جاسوسی امريكا و اسرائيل در حساس ترين ارگان‌های امنيتی و نظامی جمهوری اسلامي(بويژه سپاه پاسداران) است.

دريكی از اين گزارش‌ها، آخرين اطلاعات پيرامون پناه گرفتن زرقاوی در ايران و حتی شماره تلفن و فاكس و موبايل او نيز فاش شده بود. اين اطلاعات به گونه‌ای دقيق بود، كه باعث حساس شدن مقامات قضايی و امنيتی آلمان نسبت به اين مجله شده و بدستور دادگاه آلمان تحقيقاتی پيرامون منبع اطلاعاتی اين مجله صورت گرفت. از جمله دفتر آن در برلين مورد تفتيش قرار گرفت كه اين خود باعث بالا گرفتن بحث بر سر آزادی مطبوعات و … شد.

همين مجله در آخرين شماره خود مطلب ديگری تحت عنوان “ايران چقدر خطرناك است؟” بقلم “برونو شيرا” به چاپ رسانده است. اين مطلب بسيار طولانی است و از آنجا كه اطلاعات مربوط به القاعده در آن نگرانی‌های بسيار زيادی را برانگيخته است، به ترجمه خلاصه‌ای از اين گزارش اكتفا كرده ام كه در پی می‌آيد:

گزارش سيسرو ابتدا به ماجرای تكان دهنده اعدام دختر بچه پانزده ساله‌ای آغاز می‌شود كه هنگامی كه دست در دست مردی بيست و پنج ساله در پارك می‌گشته دستگير شده و به حكم دادگاه در ملا عام اعدام شده است. صحنه اعدام چنان مشمئز كننده بوده كه جلاد نيز از اجرای حكم سرباز می‌زند و قاضی رجايی، قاضی پرونده ، خود طناب دار را بر گردن اين نوجوان می‌اندازد و عاطقه رجبی پس از يازده دقيقه مقاومت به مرگ تسليم می‌شود.

خبرنگار سيسرو در اين ارتباط با محمد علی ابطحی ماهها پيش از انتخابات مصاحبه‌ای می‌كند و مدعی می‌شود كه ابطحی پرونده اين دختر پانزده ساله را از نزديك دنبال می‌كرده. در حين اين مصاحبه ابطحی اشاراتی نيز به مسائل سياسی و انتخابات پيش رو دارد. سيسرو از ابطحی نقل می‌كند كه « ما در كشورمان گروههای راست افراطی در قدرت داريم كه می‌توانند در انتخابات آتی آخرين سنگر اصلاح طلبان را نيزباز پس بگيرند. نيم سال آينده سخت ترين دوران خواهد بود، نه تنها برای ايران، بلكه اين دشواری دامن اروپا و ايالات متحده را نيز خواهد گرفت.»

ماهها بعد ابطحی در ايميلی به خبرنگار سيسرو در آلمان می‌نويسد:« من هر چه در توانم بود انجام دادم و جنگيدم اما بيهوده بود. ما بازنده شديم، كشور از دست می‌رود…»

سپس سيسرو به معرفی احمدی نژاد با استفاده از سخنان وی می‌پردازد:

« ما انقلاب نكرديم كه دمكراسی برپا كنيم.»

«انقلاب ما در تلاش برای دستيابی به حاكميت جهانی است.»

و ديگر اينكه« من يك بنيادگرای خالص هستم.»

« انقلاب نوين اسلامی نا عدالتی‌ها در سطح جهان را ريشه كن خواهد كرد».

سيسرو ادامه می‌دهد كه حقوق زنان و معاهدات جهانی كه مورد قبول دنياست برای رئيس جمهور جديد ايران توهين به ارزش‌های اسلام به حساب می‌آيند.

سيسرو به سابقه تروريستی احمدی نژاد در ترور عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب دمكرات كردستان ايران در كشور اطريش اشاره می‌كند.

سيسرو ادامه می‌دهد:

سناريويی موجب نگرانی سازمانهای امنيتی می‌شود و آن اينكه ايران راديكال تر شده و چيزی را در اختيار القاعده بگذارد كه تا امروز تروريستها خوابش را می‌ديدند: سلاحهای شيميايی و بيولوژيك برای جنك مقدس عليه غرب.

سيسرو سپس با اشاره به سابقه احمدی نژاد در سپاه پاسداران و اداره اطلاعات سپاه نتيجه گيری می‌كند: اين سناريو برای ايجاد ترس و پانيك مطرح نمی شود. يك مامور امنيتی اردن می‌نويسد: «احمدی نژاد ميتواند برای باج گرفتن از غرب هر زمان كه بخواهد از برگ تروريسم بهره بگيرد، چنانچه اروپا در مسئله هسته‌ای جانب ملاها را نگيرد، آنها تهديد به ترور سربازان انگليسی در عراق و به خطر انداختن منافع فرانسه در لبنان خواهند كرد.»

يك مامور امنيتی غربی به سيسرو می‌گويد:«تهديد به ترور برای احمدی نژاد تنها يك بازی ديپلماتيك نيست. او به تهديداتش عمل خواهد كرد.»

سيسرو می‌نويسد:« سالهاست كه سازمان امنيت سپاه پاسداران به رهبری كادرهای رهبری القاعده پناه می‌دهد و از لحاظ لجيستيكی آنها را پشتيبانی می‌كند، به آنها آموزش نظامی می‌دهد و تجهيزات نظامی در اختيارشان می‌گذارد. سازمان‌های امنيتی غرب از اين واقعيت اطلاع دارند كه جهادی‌های سنی و شيعه از يكديگر نفرت دارند اما اين نفرت مانع همكاری كردن آنها با يكديگر نيست.»

نويسنده مقاله سيسرو ادعا می‌كند كه ليستی را مشاهده كرده كه در آن نام اعضايی از القاعده كه در ايران پناه يافته اند ثبت است. وی می‌نويسد:

در اين ليست نام ۲۵ كادر برجسته و برنامه ريز القاعده، كادرهای سازمانده و تئوری پرداز از سازمان‌های موسوم به جهاداسلامی از كشورهای مصر، ازبكستان، عربستان، شمال آفريقا و همينطور اروپا. در راس هرم القاعده سه پسراسامه بن لادن: سعيد، محمد و عصمان…. سخنگوی القاعده؛ ابوغايب و همينطور ابودجنا الآلمانی (معروف به آلمانی) كه از ايران فعاليت شبكه‌های جهادی‌ها را هماهنگ می‌كند در خانه‌های امن سازمان امنيت سپاه در تهران سكونت دارند. يك مقام عاليرتبه امنيتی می‌گويد:« اينها در قرنطينه زندگی نمی كنند، آنها هر كاری كه بخواهند آزادند انجام دهند.» همانطور كه فرد سوم و رهبر نظامی القاعده صائيف العادل از تهران تحت الحمايه سازمان امنيت ايران عمل می‌كند و دستور اجرای حملات تروريستی را صادر می‌كند. اوايل ماه مارس ۲۰۰۳ سازمان امنيت عربستان موفق به شنود تماس تلفنی وی با سازمانده عمليات انتحاری رياض در ماه مه ۲۰۰۳ شد. عملياتی كه طی آن 30 تن و از جمله 7 خارجی كشته شدند.

سازمان‌های امنيت منطقه خاور ميانه و نيز غرب مطلع اند كه نيرو‌های امنيتی ايران سالهاست كه با سازمان‌های سنی القاعده همكاری می‌كنند. يك مامور امنيتی اردنی می‌گويد:« بعنوان يك اسلاميست اگر به پول نياز داشته باشم به سراغ عربهای سعودی می‌روم و اگر به سلاح، كمك لجيستيكی يا نظامی و يا آموزش نظامی- تروريستی نيازداشته باشم به سراغ ايرانی‌ها. » سيسرو می‌نويسد كه اين مامورامنيتی اردنی، ايران را با انفجارهای كنيا و تانزانيا مرتبط می‌داند و اطلاعاتی از طريق شهود دارد. همچنان كه مداركی در اختيار دارد.

سيسرو در ادامه به صداهای جنگ طلبانه‌ای كه از داخل ايران شنيده می‌شوند اشاره می‌كند و با يادآوری بمب گذاری‌ها و گروگانگيری‌های نيرو‌های امنيتی سپاه يا حزب الله لبنان در دهه هشتاد در لبنان و انفجار سفارت اسرائيل در بوينس آيرس و همينطور انفجار مركز يهودی‌ها در پايتخت آرژانتين، نگرانی سازمان‌های امنيتی غربی از تكرار اين نوع حوادث را گوشزد می‌كند. اين مجله اشاره‌ای نيز به آگهی عمليات استشهادی منتشره در مجله پرتو سخن دارد و از قول فرمانده كماندو‌های داوطلب شهادت، محمد رضا جعفری، كه وابسته به انصار حزب الله ايران است می‌نويسد كه آنها (كماندوها) از پنجاه هزار رزمنده را تا بحال ثبت نام كرده اند؛ حتی در آمريكا و ساير كشورهای عضو ناتو آنها در حالت آماده باش هستند. محمد رضا جعفری می‌گويد: «دشمن وحشت دارد كه فرهنگ شهادت به فرهنگ جهانی تبديل شود.»

سيسرو ادامه می‌دهد: « پشت انصار حزب الله و مجريان عمليات انتحاری، صاحب نشريه پرتو سخن قرار دارد: آيه الله مصباح يزدی، روحانی بنيادگرائی كه از پشت صحنه رياست جمهوری محمود احمدی نژاد را سازمان داد. وی دولت احمدی نژاد را “اولين دولت اسلامی در تاريخ جمهوری اسلامی» ناميده است!»

سيسرو مطلب خود را با نقل و قولی از يك مامور امنيتی غربی بدين شكل پايان می‌دهد:« هر كس - ايالات متحده و يا اسرائيل- به اين فكر بيافتد كه جلوگيری از ساخت بمب اتمی در ايران را، حتی با بمباران اين تاسيسات 10 سال به عقب بياندازد، دراينصورت فرصت داده است تا تمام شبكه‌های ترور شيعه و سنی، به كمك جمهوری اسلامی در سطح جهان سازماندهی شوند…»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates