23.02.2003

کلید قتل های زنجیره ای” در دست کیست؟

“محمد رضا خاتمی” دبیر کل جبهه مشارکت در پاسخ به نامه اخیر دبیر کل جمعیت موتلفه اسلامی گفت: که حاضر است کلید قتل های زنجیره ای را در اختیار وی بگذارد.

مدتی است که نامه هایی بین آقای خاتمی و حبیب الله عسکر اولادی دبیر کل جمعیت موتلفه اسلامی رد و بدل می شود که در آنها هریک، پرسش هایی مطرح و طرف مقابل خود را ترغیب به پاسخگویی می کنند.

آقای عسکر اولادی هفته گذشته در نامه خود به محمد رضا خاتمی درباره همکاری دو حزب برای تحقیق پیرامون علل و جزییات قتل های زنجیره ای نوشته بود: “هم قفل و هم کلید تحقیق درباره علل و عوامل قتل های در دست شماست. چرا آن را باز نمی کنید؟”

پیش از آن برادر محمد خاتمی رییس جمهوری، از آقای عسکر اولادی خواسته بود نظر خود را درباره همکاری در سه زمینه “اجرای اصل 59 قانون اساسی”، که مربوط به برگزاری همه پرسی است، “تحقیق پیرامون نحوه هزینه بودجه های نهادهای خارج از قوه مجریه” و “تحقیق پیرامون علل و جزییات قتل های زنجیره ای”، اعلام کند.

محمد رضا خاتمی، گفت که دبیر کل حزب موتلفه در نامه اخیر خود گفته است وقتی دو سوم نمایندگان رفراندوم را قبول کنند، ایشان با آن موافق است. وی افزود که این اظهارات آقای عسکر اولادی یک گام به پیش است.
بی بی سی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates