18.10.2005

کتابی در خصوص بلاگرهای ایرانی.

وبلاگ خبری پن‌لاگ: تایمز آنلاین( لندن) در روز شنبه 14 اکتبر مقاله ای منتشر کرده و در آن کتابی از نسرین علوی در باره وبلاگ نویسی در ایران را معرفی کرده است به نام
Bloggers Behind the veil
(بلاگرهای پشت چادر)
در این مقاله نوشته هایی از بامداد- باکره -گل کو و شبح در باره زنان آمده است.
بامداد در باره اینکه چرا زنان روستایی در رعایت حجاب خیلی آزادتر از زنان شهری هستند نوشته است. باکره در باره این نوشته که فرهنگ ایرانی اجازه بی حجابی را نمیدهد .. گل کو در جواب باکره نوشته است که ما باید یاد بگیریم به همه احترام بگذاریم و اگر نمی خواهیم چیزی را ببینیم رویمان را برگردانیم نه اینکه طرف مقابل را محدود کنیم. شبح نامه ای به همسرش در شانزدهمین سالگرد ازدواجشان نوشته است و در آن از تولد کودکانشان و از سختی ها یی که هر دو با هم تحمل کرده اند و عشقشان را بارورتر کرده است سخن گفته است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates