20.02.2003

افشاگری جدید امیرفرشاد ابراهیمی: سرنوشت نسل اول گروه های فشار

قوه قضائیه کلوپ مشترک حزب الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، حجتیه و نئوطالبان های مدرسه حقانی ایران است!
شاکیان اعترافات فرشاد ابراهیمی اکنون در چه موقعیتی هستند
– غلامرضا نقدی باتهام قتل و غارت و آدم ربائی در حال محاکمه است.

2- مسعود صدرالسلام بعلت سوء استفاده از مقام خود از فرماندهی اطلاعات ناجا برکنار شده است.

3- حسین صفری تباز زمین خوار اسلام شهر شده و فرزندش مظنون به قتل عزت ابراهیم نژاد است.

4- محتشم متهم اسید پاشی به روی دختران و زنان در میدان محسنی است.

5- مسعود ده نمکی از عقاید خود دست کشیده است.

6- علیرضا صداقت مسئول با دیدن دوره روان گردانی در کره جنوبی مسئول تیم بازجوئی های روان گردان از پورزند؛ افشاری و اکنون “عبدی” است!

ریاست محترم کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام انصاری راد

با گذشت بیش از 2 سال از تقدیم شکایت خود به آن کمیسیون که به مثابة آخرین پناه و مرجع زخم خوردگان از قوای کشور میباشد، لازم دانستم اکنون که قوه قضائیه با لطائف الحیل خویش پرونده را به گونه ای مختومه و ماستمالی نموده است شکایت خویش را یکبار دیگر به جنابعالی و کمیسیون همراه یادآوری نمایم.
شاید نیک بدانید فتنه نوارسازان ساخته شده در اتاق جنگ روانی محافظه کاران به دو علت پا گرفت:
1- درس عبرتی شود برای آنکه دیگر قصد انشعاب یا افشاگری بر علیه خشونت طلبان به ذهن کسی خطورنکند.
2- فرافکنی و جریان سازی برای آنکه مبادا بر اثر فشار افکار عمومی مطالب افشا شده در نوار مورد رسیدگی قرارگیرد.

امروز بعد از گذشت 2 سال، غبار فتنه علیزاده در قبال پرونده در حالی فرو نشسته است و دادگاه تجدید نظر پرونده را قطعی و مختومه اعلام نموده که بیگناهی و حقانیت مطالب بنده اظهر من الشمس شده است؛ قاضی صادرکننده رأی به علت فساد اداری و اتهامات منکراتی در زندان بسر میبرد(1) و از این جمله اند شکات پرونده؛ غلامرضا نقدی به اتهام قتل و غارت و آدمربایی در حال محاکمه است.
مسعود صدرالسلام به علت سوء استفاده از مقام خود و اعمال خودسرانه از فرماندهی اطلاعات ناجا برکنار شده است. حسین صفری تبار به زمین خواری در اسلامشهر معروف شده و فرزند وی همچنان به عنوان یکی از مظنونین اصلی قتل عزت ابراهیم نژاد قلمداد میشود.(2) محتشم (عبدالهی) با افشاگری حجت الاسلام پروازی به خاطر اسیدپاشی بروی دختران و زنان در میدان محسنی رسوای خاص و عام شده است؟ مسعود ده نمکی از عقاید خود دست برکشیده است و علیرضا صداقت مسئول تیم بازجویی پرونده فوق که دانش آموختة تخلیه روانی از کره جنوبی میباشد، همانی که بازجوی افشاری و پورزند و عبدی است و تبحر خاصی در نوشاندن شربت اعتراف و ضبط شوهای ندامت دارد، ماهیتش برای همه افشا شده است.

آیا امروز این سئوال در اذهان عمومی شکل نباید بگیرد که بالاخره چه کسی بر حق بود؟
براستی عدالت در جمهوری اسلامی را از که باید سراغ گرفت؟!

کدام نهاد بدنبال تأمین خواسته های مردمی است؟

حاکمیت نظام که متأسفانه تحت تأثیر نیروها و شبکه فشار محافظه کاران قرار دارد و قوه قضائیه نیز همچنانکه پیشتر در نامه ای به رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کرده ام عرصه تاخت و تاز معاندان نظام شده است و به جای عدالتخانة نظام تبدیل شده به کلوپ احزاب بین المللی، از حزب الدعوة گرفته تا انجمن حجتیه از مجلس اعلای عراق گرفته تا نئوطالبانهای داخلی.

جناب آقای انصاری راد!

اینجانب بار دیگر استدعا دارم تا با توجه به سوگندی که ادا نموده اید با رسیدگی عادلانه به شکایت اینجانب فتنه آفرینان و موج سواران پرونده موسوم به نوارسازان را رسوا نمائید تا حداقل با تنویر افکار عمومی چنان شود که دیگر حضرات جسارت پیاده نمودن چنین غائله ای را در خود نبینند؟!
براستی چه کسی باید پاسخگوی هیجده ماه زندان بنده باشد؟

چه کسی مسئول اعمال شدیدترین شکنجه های قرون وسطائی به روی بنده برای اخذ اعترافات دروغین مورد نظر علیزاده است؟! چه کسی جوابگوی ظلمی است که بر خانواده بنده رفته است؟ آیا انتظار رسیدگی عادلانه در ملک اسلامی خواسته بیجائی است؟! بیائید و بر اساس سوگندی که یاد نموده اید خائن و خادم را معرفی نمائید …

نردبان این جهان ما و منی است

عاقبت این نردبان افتادنی است

لاجرم هر کس که بالاتر نشست

گردن او سختتر خواهد شکست

بسیجی و فرزند کوچک انقلاب – امیر فرشاد ابراهیمی
1- ظاهرا منظور فرشاد ابراهیمی حجت الاسلام صالحی رئیس شعبه 6 مجتمع قضائی است

2- ابراهیم نژاد قربانی مشهور شب حمله به کوی دانشگاه است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates