09.30.2005

خُسن آقا پس از مردن به زمین باز خواهد شگت!!

پیک ایران : بازگشت دو گروه از مردگان پس از ظهور موعود
رسا، گروه فرهنگي ـ كتاب «بازگشت به دنيا در پايان تايخ» به قلم خداداد سليميان از سوي مؤسسه فرهنگي انتظار نور، در 256 صفحه و با شمارگان هزار و پانصد نسخه منتشر شد.
به گزارش خبرنگار رسا، انتشارات بوستان كتاب قم، كتاب بازگشت به دنيا در پايان تاريخ را به قلم خداداد سليميان كه در مؤسسه فرهنگي انتظار نور تهيه شده است، منتشر كرد.
موضوع اين كتاب رجعت است. رجعت، بازگشت دو گروه از مردگان، شامل مؤمنان محض و كافران محض، پس از ظهور حضرت مهدي موعود ـ ع ـ است تا مؤمنان از برپايي حكومت جهاني عدل شاد شوند و كافران در اندوه و تألم به سر برند.
اما اين رجعت و پايان يافتن تاريخ، چه زماني به وقوع مي‌پيوندد؟ رجعت كنندگان چه كساني هستند؟ در آن روز كار، تكليف و مسئول بودن چه معنا دارد؟ پرسش‌هايي از اين دست در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته است.
كتاب از دو فصل و يك مقدمه و همچنين كتاب‌نامه و فهرست آيات و روايات تشكيل شده است.
گفتني است بازگشت به دنيا در پايان تاريخ در 256 صفحه و با شمارگان هزار و پانصد نسخه به بازار كتاب عرضه شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates