03.09.2005

http://www.radiofarda.com/author/361.html

اپرای زرتشت برای اولین بار در تئاتر سلطنتی استکهلم بروی صحنه رفت


اپرای زرتشت ساخته ژان فیلیپ رامو فرانسوی برای اولین بار در تئاتر سلطنتی استکهلم اجرا شد. تنظیم رقص های این اپرا برعهده امیر حسین پور بود که تحسین منتقدان را برانگیخت. در این اپرا به زندگی زرتشت جوان اشاره می شود که برای آزادی، نور، دانش و دموکراسی با تباهی به مبارزه می پردازد. این اپرا که همزمان با ساخته شدن سالن تئاتر سلطنتی نوشته شده است، برای نخستین بار در تاریخ اجرا می شود. پروفسور پی یراریک ارن مدیر هنری این تئاتر می گوید بدی و تباهی ترسیم شده درکار ژان فیلیپ رامو هرچند در سال 1750 خلق شده است، با دنیای امروزی و مدرن ناهمگون نیست. چرا که بدی و تباهی می خواهد با ایجاد ترور و وحشت دنیا را به چنگ آورد. آنچه که هنوز هم در جهان امروز مصداق دارد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates