31.08.2005

http://blog.gooya.ws/archives/000110.php

فروش گویا


یک شرکت ثبت شده که چندین روزنامه نگار از جمله آقای نبوی و بهنود از موسسان آن هستند ابراز تمایل کرده بودند که گویا را خریداری کنند. هدفشان راه اندازی سایت تازه ای بود، اما به این نتیجه رسیده بودند که گویا به آنچه در نظر دارند نزدیک است و می توانند با تغییراتی و بیشتر افزوده هایی به آنچه مد نظرشان است سریعتر دست یابند. گفتگوهایی انجام شد و … نهایتا بودجه مورد نظر که می بایست

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates