31.08.2005

توضیح در مورد بازتاب خبر مواضع گنجی علیه عمادالدین باقی، روزبه میرابراهیمی

منبع: گویانیوز
مدتی پیش و در پی انتشار خبری در سایت بازتاب در مورد مواضع گنجی علیه عمادالدین باقی بر حسب دیدگاه ژورنالیستی ، سوژه را مناسب دیده و در قالب گزارشی تحلیلی تحت عنوان ” پروژه اختلاف افکنی کلید خورد” برای روزنامه الکترونیکی “ایران ما ” ارسال کردم . آن مطلب روز بعدش به نقل از همان سایت در سایت شخصی باقی قرار داده شد. در آن مطلب سعی داشتم به عنوان یک راوی به دیدگاه ها و روش های این دو روزنامه نگار و فعال سیاسی بپردازم و تاکید داشتم که این دو فعال در یک جبهه یعنی جبه اصلاح طلبی فعال هستند و تنها در روش ها با یکدیگراختلاف نظر دارند.
در آن مطلب هم چندین بار تاکید کرده بودم که دوستی این دو عمیق تر از آن است که با این نوع برخوردها بر آن خدشه ای وارد شود. البته این موضوع ( موارد ادعایی سایت بازتاب ) بعد ها از سوی همسر گنجی و حتی در قالب اطلاعیه ای از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم تکذیب شد.
در هفته اخیر دوباره این موضوع در هفته نامه “یارلثارات الحسین “مطرح شد وپس از آن نیز در سایت آفتاب بازتاب یافت. در این فرصت کاری به نیت افراد علاقه مند به این موضوع ندارم اما اقدامات بعدی به من ثابت کرد آن تحلیل در مورد “کلید خوردن پروژه اختلاف افکنی” کاملا واقعی و درست بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates