29.08.2005

رئيس جديد حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی از سپاه آمد

منبع: بی بی سی
در حالی که با بررسی ساختار وزارت اطلاعات در پارلمان ايران، مسئله دستگاههای موازی اطلاعاتی و امنيتی بار ديگر مورد توجه قرار گرفته، رهبر جمهوری اسلامی رئيس جديدی را برای يکی از بحث برانگيزترين نهادهای اطلاعاتی برگزيده است.
آيت الله علی خامنه ای که فرماندهی کل نيروهای مسلح ايران را برعهده دارد، روز يکشنبه با صدور حکمی سرتيپ پاسدار محمد کاظم مؤذنيان را به عنوان رئيس سازمان حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی ايران منصوب کرد. او جانشين غلامحسين رمضانی، رئيس پيشين و روحانی اين سازمان می شود.

آيت الله خامنه ای در حکم خود از رئيس جديد اين سازمان خواست که “با هماهنگی دفتر عمومی حفاظت و اطلاعات فرماندهی کل قوا” کارايی نيروی انتظامی را افزايش دهد.

حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی، يکی از نهادهايی است که از سوی اصلاح طلبان “اطلاعات موازی” لقب گرفته و به دخالت در حيطه فعاليت وزارت اطلاعات متهم شده است.

بازجويی و بازداشت گروهی از فعالان فرهنگی، سياسی و رسانه ای به همين نهاد نسبت داده می شود که ظاهرا در سالهای اخير از طريق عمليات اداره اماکن نيروی انتظامی صورت گرفته است.

نام واحد اطلاعات نيروی انتظامی، همچنين در پرونده زهرا کاظمی هم شنيده شد و اين روزنامه نگار ايرانی – کانادايی که در دوران بازداشت در تهران کشته شد، مدتی را در بازداشتگاه ويژه اين واحد بوده است.

رئيس جديد سازمان حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی به پيشنهاد سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران معرفی شده که خود به تازگی به اين مقام منصوب شده است.

سرتيپ احمدی مقدم نيز همچون سرتيپ مؤذنيان، از افسران ارشد سپاه پاسداران است. او پيش از اين، جانشينی فرمانده کل نيروی بسيج و فرماندهی بسيج تهران را برعهده داشت.

محمد باقر قاليباف، فرمانده پيشين نيروی انتظامی ايران، برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری، با موافقت رهبر جمهوری اسلامی از سمت خود و سپس نظاميگری استعفا داده بود.

آقای قاليباف در نخستين مرحله انتخابات رياست جمهوری ايران، پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی به مقام چهارم رسيد اما برخی از فعالان ستاد انتخاباتی او گفته اند که گروهی از حاميان آقای قاليباف در واپسين روزها به پشتيبانی از نامزد ديگری روی آورده بودند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates