28.08.2005

http://news.gooya.com/politics/archives/035166.php

تسویه 15 هزار نفری مدیران دولتی، آفتاب


مریم شبانی: همزمان با آغاز به کار وزیران کابینه احمدی نژاد، چیدمان جدید مدیران ادارات و سازمان های وابسته به وزارت خانه ها به اصلی ترین دغدغه مدیریت جدید دولت تبدیل شده است.این تغییرات تا جایی پیش رفته است که منسوبین دولت جدید از نیاز نهادهای دولتی به 15 هزار مدیر سخن می گویند. اگر چه بسیاری از مدیران دولتی قبل از تشکیل کابینه از سمت های خویش استعفا داده بودند، اما نزدیکان رییس جمهور پیشتر از استفاده دولت نهم از تمام ظرفیت ها موجود سخن می گفتند اما اتفاقات روزهای اخیر نشان می دهدکه استفاده از « ظرفیت های موجود» لزوما شامل استفاده از مدیران با تجربه سابق نخواهد شد. به این ترتیب اگر در گذشته دولت خاتمی متهم به تغییر کلان مدیران دولتی بود و همواره از این ناحیه با انتقاد محافظه کاران مواجه می شد، اکنون دولت احمدی نژاد در سایه سکوت حامیان محافظه کار خویش تصفیه 15 هزار نفری مدیران دولتی را آغاز کرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates