28.08.2005

نامه شريعتمداری به کروبی : شبكه تلويزيون ماهواره اي مورد نظر شما در صورت راه اندازي، يك شبكه ضد انقلابی است

منبع: پیک ایران
آيا شما خود را تافته اي جدا بافته از امام و نظام اسلامي ميدانيد؟

کيهان، حسين شريعتمداري : آقاي بهروز افخمي در مصاحبه با بخش فارسي راديو بي بي سي از راه اندازي شبكه تلويزيون ماهواره اي آقاي كروبي طي سه ماه آينده خبر داد و درباره برنامه هاي اين شبكه گفت: «برخي از برنامه ها در دوبي تهيه خواهد شد و مقداري هم به صورت گزارش و فيلم خبري در ايران تهيه مي شود.» افخمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شبكه ماهواره اي آقاي كروبي با مجوز جمهوري اسلامي ايران فعاليت خواهد كرد، گفت: «ما دنبال مجوز نمي رويم و به عنوان يك تلويزيون خارجي كه مطابق قوانين كشورهاي ديگر كار مي كنند فعاليت خود را شروع مي كنيم.» وي درباره رعايت خط قرمزهاي نظام اسلامي در اين تلويزيون ماهواره اي اظهار داشت: «ما خط قرمزهايي را كه مطابق تفكر آقاي كروبي باشد، رعايت مي كنيم» و…
در اين نوشته روي سخن با آقاي بهروز افخمي نيست، چرا كه ايشان از مدتها قبل سوداي خروج از ايران را در سر داشت و به منظور راه اندازي تلويزيون ماهواره اي در خارج از كشور رضايت آقاي خاتمي براي دريافت يك وام 400هزار دلاري را هم كسب كرده بود… روي سخن با محافل غربي هم نيست كه از تصميم اخير آقاي كروبي به وجد آمده و براي آغاز به كار شبكه تلويزيوني ايشان لحظه شماري مي كنند… روي سخن با جناب آقاي كروبي است…
شايد جناب آقاي كروبي با خواندن اين نوشته، ابرو درهم كشند و نگارنده را به خاطر آنچه نگاشته است، ملامت كنند ولي خبر تلخ تر و سرانجام اين رخداد، در صورت اتفاق، تيره تر از آن است كه دوستداران واقعي جناب كروبي زبان به هشدار نگشايند و قلم به نقد دلسوزانه نگردانند و در اين باره خطاب به حضرت آقاي كروبي، گفتني هايي هست.
1- جناب آقاي كروبي! حضرتعالي كه بارها وفاداري خود به امام راحل (ره) را به اثبات رسانده و نشان داده ايد ديدگاه مبارك آن بزرگوار براي شما فصل الخطاب بوده و هست، آيا تصميم اخير خود را با بينش و منش تعريف شده و خالي از ابهام حضرت امام (ره) در تناقض نمي بينيد؟ فرض بفرماييد كه هم اكنون در محضر مبارك آن عزيز سفركرده ايستاده ايد، آيا باز هم بر تصميم خويش اصرار مي كرديد و يا اينكه هرگز جرأت طرح آن را نداشتيد؟
… يار امام و راه اندازي تلويزيون ماهواره اي در خارج از كشور، آن هم براي مخاطبان داخلي؟!… براي چه؟ با كدام انگيزه؟!… ترديدي نيست كه حضرتعالي مانند برخي از مرتجعين سكولار و سكولارهاي مرتجع راه امام (ره) را با رحلت ايشان تمام شده نمي دانيد…
به يقين و تا آنجا كه از شخصيت برجسته و انقلابي شما خبر داريم، مقصودتان از راه اندازي اين شبكه تلويزيوني، مخالفت با سياست هاي نظام اسلامي نيست، پس منظورتان چيست؟ و از خارج كشور براي ايرانيان داخل كشور چه پيامي داريد؟!
2- آيا اظهارات آقاي افخمي در مصاحبه با راديو دولتي انگليس را قبول داريد؟ ايشان درباره خطوط قرمز تلويزيون حضرتعالي و اينكه آيا اين خطوط قرمز همان خطوط قرمز ايران اسلامي است يا نه… با صراحت اعلام مي كند: «ما خط قرمزهايي را كه مطابق تفكر آقاي كروبي باشد رعايت مي كنيم»!
جناب آقاي كروبي! اين سخنان، به مفهوم آن است كه حضرتعالي صف خود را از صف نظام جمهوري اسلامي ايران جدا كرده ايد؟!… اگر اينگونه است- كه به يقين نيست- بايد پرسيد، مگر جنابعالي محور و اساس انقلاب و نظام هستيد كه شخصيت خويش را برتر از امام راحل (ره) تلقي كرده و خط قرمزهايي جدا از خطوط قرمز نظام براي خود ترسيم فرموده ايد؟! و اگر اظهارات آقاي افخمي را تاييد نمي كنيد و خود را تافته اي جدا بافته از امام و نظام اسلامي نمي دانيد- كه نمي دانيد- چرا در مقابل اظهارات رئيس شبكه تلويزيوني خويش سكوت فرموده ايد؟!
راستي! جناب آقاي كروبي، گرداننده تلويزيون ماهواره اي حضرتعالي، از هم اكنون با صراحت راه شما را جدا از انقلاب و نظام اسلامي معرفي مي كند، تصور بفرماييد براي آينده جنابعالي چه خواب ها كه نديده و چه برنامه ها كه نچيده اند؟!
3- جناب آقاي كروبي! شبكه تلويزيون ماهواره اي مورد نظر شما در صورت راه اندازي، يك شبكه ضد انقلاب در كنار ساير شبكه هاي موجود تلقي مي شود و مانند همه آنها بي ارزش و غيرقابل اعتناء… چرا كه اين شبكه زير تابلو و پرچم بيگانگان فعاليت خواهد كرد و به قول آقاي افخمي تابع قوانين يك كشور خارجي است و حضرتعالي مي دانيد كه بيگانگان با هرچه موافق باشند، به يقين با اسلام و انقلاب و نظام برخاسته از آن، مخالفند و با عرض پوزش از اين مقايسه، بايد گفت؛ يادآور ديگ پلوي سفارت انگليس در دوران مشروطه است. آيا براي حضرتعالي نگران كننده نيست كه پيام خود خطاب به هموطنان خويش را از طريق بيگانگان ارسال فرمائيد؟!
و اما، اگر ترغيب كنندگان شما در راه اندازي اين شبكه، تصور كرده اند از اين طريق مي توانند براي نظام اسلامي دردسر آفريده و انتقام ناكامي هاي خود را از مردم بگيرند، سخت در اشتباهند. چرا كه، اين شبكه درصورت راه اندازي شبكه اي در كنار دهها شبكه ضد انقلاب ديگر محسوب مي شود كه از نگاه مردم هيچگاه به حساب نيامده و نمي آيند و مصداق «ز خرمن دانه اي كمتر، به دريا قطره اي افزون» خواهد بود.
4- و بالاخره با عرض پوزش مجدد از جناب آقاي كروبي، اميد است ايشان عذر نگارنده را بپذيرند و بر او خرده نگيرند كه چرا جسارت ورزيده است… زيرا، نه فقط براي نگارنده كه دوستدار ايشانم، بلكه براي همه مردمي كه همواره جناب آقاي كروبي را در ركاب امام راحل (ره) و اسلام و انقلاب ديده و مي بينند، مشاهده توطئه عليه آينده اين بزرگوار تلخ و ناگوار است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates