27.08.2005

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/8/bb707723-6a1e-49f9-84ab-f10fb2f993ff.html

سوابق سید رضا زواره ای که پریزوز زهوارش در رفت


سیدرضا زواره ای قائم مقام پیشین دبیر شورای نگهبان نیمروز گذشته در بیمارستانی در زادگاهش ورامین درگذشت. سیدرضا زواره ای به نوشته سایت خبری بازتاب در جمهوری اسلامی ستاد امنیت کشور را تشکیل داد و ریاست آنرا خود بر عهده گرفت. رادیو فردا مروری دارد بر زندگی و نقش او در انقلاب اسلامی. علیرضا طاهری (رادیو فردا): سیدرضا زواره ای با معیارهای امروزی سن وسال چندانی نداشت. 67 سال. با اینهمه سالهای سال زندگی بعنوان یک انقلابی اسلامی را آزموده بود. همزمان با برخاستن نخستین خیزابه های انقلاب اسلامی در ایران سیدرضا زواره ای را که معلم ساده ای بیش نبود با ظاهری همیشه آشفته وموهایی ژولیده اش درمیان «مرگ بر شاه گویان» گاه گاه می شد دید. اما همین معلم ساده انقلابی که به گفته دکتر نعمت احمدی حقوقدان احترام وکیلان دادگستری را رعایت می کرد در پی پیروزی انقلاب سردسته کسانی شد که در سال 60 به محل کانون وکلای دادگستری حمله کردند. دکتر نعمت احمدی می نویسد:

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates