27.08.2005

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/8/73cc6302-2eb9-4b81-8093-27da7fe06441.html

دو گروگان سابق اعلام کردند در هویت احمدی نژاد به عنوان بازجوی گروگانهای سفارت آمریکا در تهران تردید ندارند


دو گروگان سابق سفارت آمریکا در تهران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ماهواره ای NITV لس آنجلس گفتند تردیدی ندارند که محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری اسلامی، یکی سرپرستان بازجوئی از گروگان ها بود. گروگان سابق سرهنگ چارلز اسکات گفت احمدی نژاد در جلسات بازجوئی حضور می یافت و بازجوها را راهنمائی می کرد و وقتی در زندان اوین دید به گروگان ها سلول بزرگتری داده اند، دستور داد آنها را به سلول قبلی برگردانند وگفت این سگ ها فقط برای اعدام شدن حق خارج شدن از سلول را دارند. گروگان دیگر کوین هرمنینگ که در آن زمان 21 سال داشت و نگهبان سفارت بود گفت 20 دقیقه بعد از اشغال سفارت، احمدی نژاد در جلسه بازجوئی از وی حضور یافت و وی را وادار ساخت گاوصندوق سفارت را بگشاید و معلوم بود نسبت به دیگران مقام ارشد داشت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates