27.08.2005

http://www.baztab.com/news/28273.php

وقتی پدرخوانده مافیا از کار مافیوزهای خود خشنود نباشد همین می شود


ابهام در علت فوت زواره‌ای: یكی از بستگان نزدیك سیدرضا زواره‌ای گفت كه درباره‌ علت فوت وی ابهاماتی دارند و سوالاتی برایشان در این زمینه مطرح است. وی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: روز گذشته پس از انتقال مرحوم زواره‌ای به بیمارستان 15 خرداد ورامین، پاسخ بیمارستان نیز درباره علت مرگ، ابهامات ما را افزایش داد. وی تصریح كرد: پزشكی قانونی قصد كالبدشكافی داشت كه به درخواست خانواده‌ وی اجازه این كار داده نشد. در این حال مدیر روابط عمومی سازمان پزشكی قانونی كشور در تماس خبرنگار حقوقی ایسنا درخصوص نظر پزشكی قانونی درباره‌ علت درگذشت مرحوم زواره‌ای گفت: جسد برای بررسی علت فوت به پزشكی قانونی منتقل شده و این كار در حال انجام است و نتیجه تحقیقات تاكنون مشخص نیست. وی افزود: اگر نیاز به كالبد شكافی باشد، این كار با اجازه خانواده‌ مرحوم انجام خواهد شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates