27.08.2005

بیانیه عده ای از فعالان سیاسی- فرهنگی- دانشگاهی در مورد حوادث اخیر مناطق کرد نشین

منبع: پیک ایران

به نام خدا
ملت شريف ايران ، شهروندان آگاه كرد
در روزهاي اخير شاهد برخي نا آرامي هادر مناطق كرد نشين كشور بوده ايم كه ضمن آسيب رسيدن به اماكن عمومي و خصوصي ، متاسفانه منجر به كشته و زخمي شدن تعدادي از شهروندان و نيروهاي انتظامي گرديده و بدنبال آن بازداشت جمعي را همراه داشته است.
با توجه به حساسيت موضوع ، پيگيري و رسيدگي مسئولانه آن ميتواند ابعاد مسأله را كاهش دهد و موجب جلوگيري از ادامه درگيري و تشديد بحران را فراهم سازد .
بي گمان كردها يكي از اركان مؤثر فرهنگ و تمدن ايراني هستند و در طي تاريخ در تأسيس و حفظ كهن مرز و بوم ايران نقش آفريني مؤثر نموده اند . در دوران اخير مثلث سركوب و مشي براندازانه و دسيسه خارجي روندي را پي ريزي نموده است كه نتيجه اي جز هزينه هاي سنگين انساني و اقتصادي براي مردم كرد و همه ملت ايران نداشته است . تجربيات اندوهباردرگيريهاي سالهاي آغازين انقلاب هيچگاه از خاطره ميهن دوستان ايراني بخصوص مردم كردستان فراموش نخواهد شد .
سياست هاي دولت پس از سال 76 با سپردن تصدي برخي مسئوليت هاي محلي به نيروهاي با صلاحيت ومتخصص كرد اهل سنت ، اجازه انتشار دهها نشريه محلي وهمچنين رشد شتابان اختصاص بودجه به مناطق كرد نشين ، توانست به ميزان قابل توجهي ديوار بي اعتمادي بين دولت وملت را فروريزد واعتماد عمومي مناطق كرد نشين را بازسازي نمايد .
در پي كشته شدن يكي از شهروندان كرد در شهرستان مهاباد ، موجي از اعتراض را در ميان اقشار ي از هم ميهنان كرد به دنبال داشت . براي ريشه يابي و جلوگيري از تكرار اين حوادث پرسشهاي زير مطرح :
1-آيا براي دستگيري فردي كه گفته ميشود در حال فرار بوده ، مأمورين انتظامي نمي توانسته اند به گونه اي عمل كنند كه تير اندازي منجر به فتل وي نشود؟ و حتي در صورت تصادفي و غير عمدي بودن قتل نمي بايست مقامات مسئول با اعمال درايت و هوشياري ضمن همدردي با بازماندگان موضوع را فوراً تحت بررسي فرار داده و نتيجه تحقيقات را بصورت شفاف به اطلاع عموم برسانند و مقصرين واقع را معرفي و به مراجع ذيصلاح ارجاع دهند؟
2- باتوجه به احتمال ورود برخي گروههاي مسلح در منطقه كه موجبات درگيري نظامي را فراهم كرده اند ، نمي بايست مسئولين ذيربط براي حفظ مسائل ملي و امنيت منطقه اقداماتي پيشگيرانه و در وهله اول خويشتن داري و پرهيز از رفتار عكس العملي را در سر لوحه برنامه خود قرار دهند؟
3-در حالي كه رسانه هاي برون مرزي در مقياس وسيعي در باره اين حوادث به پخش اخبار مبالغه آميز و تحريك كننده مي پردازند ، صدا و سيما و مطبوعات داخلي از تحليل و بررسي اين حوادث محروم مانده اند . اين رويكرد خبري عملاً موجب يكطرفه شدن جريان اطلاع رساني به سمتي مغاير با منافع ملي گرديده است .
امضاء كنندگان بيانيه ضمن ابراز تأسف از آنچه اتفاق افتاده است ، توجه هم ميهنان ومسؤلين را به نكات زير جلب مي نمايد :
1-ازهموطنان عزيزكردخصوصاً روشن فكران آگاه ومسئول درخواست مي شوددرجهت حفظ منافع ملي ودفاع از حقوق مردم ، دركمال آرامش ومتانت وبا پرهيزازهرنوع خشونت ، پي گيرمطالبات قانوني خود باشند ، جراكه مردم كرد بهاي سنگيني درناامني هاي گذشته پرداخت نموده اند .
2-از مقامات مسئول مي خواهيم هر چه سريع مأموران انتظامي وامنيتي را كه با بي توجهي موجب بروز اين وضعيت شده اند شناسايي شده و تحت پيگرد قانوني گردند و در مواجه با اعتراضات مردمي با حفط خونسردي و سعه صدر از درگيري خشونت بار با مردم پرهيز نمايند و همچنين در جهت بازگشت به آرامش كليه بازداشت شدگان را آزاد نمايند و از نشريات توقيف شده رفع توقيف به عمل آيد .
3-با توجه به شروع كار دولت جديد ، انتظار ميرود براي حفظ انسجام ملي و جلوگيري از فضاي بي اعتمادي ، در استفاده از نيروهاي كار آمد منطقه تعلل نورزدو با اتخاذ سياست هاي همگرايانه آرامش را در منطقه تثبيت نمايد .
شهریور 84

محمد آزادی- حمید آصفی- مسعود آقایی – مهدی امینی زاده – علی اکرمی – نعمت احمدی- ابوالفضل بازگان- محمد بسته نگار- محمد حسین بنی اسدی – محمد بهزادی- محمد نوید بازرگان- روح الله باقرآبادی – عبدالمجید الهامی- هادی احتظاظی- حبیب الله پیمان – محمود پیش بین- مسعود پدرام- غلامعباس توسلی- محمد توسلی- رضا تهرانی – حمیرضا جلایی پور- مجتبی جهانی – جلال جلالی زاده – علی حکمت – ابوالفضل حکیمی- امیر خرم- ابراهیم دینوی- علیرضا رجایی- رضا رئیس طوسی – حسین رفیعی- بهمن رضاخانی-عبدالعلی رضایی – احد رضـایی – محـمد جواد رجائیان – محمد رضا زهدی – علی زرین- عزت الله ســحابی- عیسی سحرخیز- سید رضا سیدزاده – محمد سیف زاده- حسین شاه حسینی- ماشاءالله شمس الواعظین- هاشم صباغیان- احمد صدر حاج سید جوادی- حمید صمدی – لطیف صفری- جلیل ضرابی – اعظم طالقانی- طاهره طالقانی- امیر طیرانی – کیان ظهرابی – محمود عمرانی- علیرضا علوی تبار- جمشید عزیزی – علی اصغر غروی – مهدی غنی- نظام الدین قهاری- غفار فرزدی – ابراهیم فتاحی – مرتضی کاظمیان- محسن کدیور- فاطمه گوارایی- مسعود لدنی – وحید میرزاده – محمد محمدی اردهالی- غلامرضا مسموعی – محمود مومنی – خسرو منصوریان- محمد جواد مظفر – بدرالسادات مفیدی – سعید مدنی – لطف الله میثمی – مرضیه مرتاضی لنگرودی – نوشین محمدی – محمود نکوروح – مراد ویسی – سید هاشم هدایتی- احسان هوشمند – ناصر هاشمی – علیرضا هندی – ابراهیم یزدی – حسن یوسفی اشکوری.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates