27.08.2005

http://hasanagha.net/blogs/news/003404.html

مخالفت خانواده شهدای قربانيان اعدام‌های سال 67 با بازسازی خاوران


دوستان، همراهان، از چند هفته پیش افرادی از طرف بهشت زهرا، شهرداری و دادستانی به گلزار خاوران مراجعه کرده و نظر خانوادههای اعدام شدگان را در مورد ساماندهی و بازسازی خاوران جویا می شدند. آنان به عنوان ساماندهی و بازسازی، قصد آن دارند که گلزار خاوران را از شکل کنونی اش خارج کرده و به یک گورستان عادی تبدیل کنند. در حالیکه عزیزان ما پس از اعدام، با لباس های تنشان، در گودال هایی که در این گورستان ایجاد شده بود، به صورت دسته جمعی دفن شده اند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates