14.08.2005

دادگاه شهريور تشكيل می‌شود: دانشگاه هاوائی 7 هزار مدرك هوائی صادر كرده

منبع: پیک نت

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اعلام كرد كه دادگاه رسيدگی به پرونده دانشگاه هاوائی در شهريور ماه تشكيل خواهد شد. اين دانشگاه 7 هزارمدرك دانشگاهی در ايران داده است كه جمع زيادی از مقامات جمهوری اسلامی جزو دريافت كنندگان اين مدارك اند. رسيدگی به كار اين دانشگاه با تقاضای وزارت علوم آغاز شد و اكنون نيز اين وزارتخانه پيگير آنست. پيش بينی می‌شود مدرك بسياری از مديران حزب الهی كه در ليست 7 هزار دريافت كننده مدرك دانشگاه هاوائی قرار دارند با تشكيل اين دادگاه باطل اعلام شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates