31.07.2005

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/7/4f302879-04c6-49ac-a8a1-70f6a4809d93.html

همسر اکبر گنجی خواستار تحصن عمومی برای آزادی وی در برابر دفتر سازمان ملل متحد شد


معصومه شفیعی همسر اکبر گنجی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به وخامت حال گنجی و بی نتیجه ماندن تلاش های او برای آزادی وی از روز چهارشنبه 12 مردادماه در برابر دفتر سازمان ملل متحد تحصن می کند . وی در این فراخوان خواهان پیوستن مردم به این تجمع اعتراضی شد. وی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید ما قصد خشونت نداریم و صرفا می خواهیم آنجا تجمع کنیم و صدایمان را به گوش مسئولان و افکار عمومی و رسانه های خارجی برسانیم. خانم شفیعی می گوید هر خبری در مورد وضع همسرش باید از طریق او بعنوان نماینده خانواده ارائه بشود. وی تاکید می کند که گنجی و وکلا و خانواده وی درخواست آزادی مشروط نکرده اند

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates