31.07.2005

http://web.peykeiran.com/new/iran/iran_news_body.aspx?ID=25374

دولت بريتانيا به جمهوری اسلامی هشدار داد که تهديد های خود مبنی بر از سرگيری بخشی از فعاليت های هسته ای از روز دوشنبه را عملی نکند


وزارت امور خارجه بريتانيا با انتشار بيانيه ای اقدام احتمالی ايران را غير ضروری و مخرب توصيف کرد و گفت هر گونه عمل يک جانبه از سوی دولت ايران می تواند مذاکرات جاری بين اتحاديه اروپا و جمهوری اسلامی را با مشکلات بزرگی روبرو کند. بيانيه وزارت خارجه بريتانيا در واکنش به اظهارات حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، منتشر شد که روز يکشنبه 31 ژوئيه در جريان يک مصاحبه مطبوعاتی در تهران گفته بود مهلتی که از سوی ايران برای سه کشور اروپايی (بريتانيا، آلمان و فرانسه) تعيين شده، روز دوشنبه به پايان می رسد و بخشی از فعاليت های هسته ای در تاسيسات اصفهان آغاز می شود

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates