28.07.2005

http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-560528

بهرام بیضایی خبر داد: اجرای «مجلس شبیه …» روز جمعه پس از 24 روز به پایان می رسد


اجرای نمایش «مجلس شبیه در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین» به کارگردانی بهرام بیضایی روز جمعه این هفته به پایان می رسد . بیضایی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار هنری ایسنا گفت: این نمایش روز جمعه پس از 24روز اجرا به پایان می رسد این در حالی است که این نمایش قرار بود تا 45 روز اجرا شود وحتی بیضایی نسبت به تمدید اجرای این نمایش اظهارامیدواری کرده بود . بیضایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره علت پایان اجرای این نمایش گفت علت آن را نمی دانم وتنها می دانم که این نمایش روزجمعه به پایان می رسد! .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates