24.07.2005

http://www.bazr84.com/muzic/khavaran.htm

به پیشواز سوگ جان باختگان شهریور 67 (نماهنگ)


نماهنگی با صدای شاملو با تصاویری از خاوران، قتل عام های 67

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates