پست های برچسب: خاتمی

02.15.2006

رامین کامران: امینی و خاتمی، دو همزاد سیاسی

ایران لیبرال: شاید خوانندگان این مطلب از خود بپرسند كه بین اشرافزاده ای مثل امینی كه با بزرگترین رجال قرن بیستم ایران منسوب و ظرف چند دهه با تمامی سیاستمداران نامی این كشور محشور بوده و آخوندزاده ای كه اگر توفان انقلاب اسلامی برنخاسته بود و جامعهٌ ایران را زیرورو نكرده بود، حتی در بین […]

Free Blog Themes and Blog Templates